NEVI uppdaterar avseende innehaven MOBA och GOGO

2019-11-19

NEVIs innehav M.O.B.A. Network AB har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq med preliminär första dag för handel 12 december 2019. NEVI äger idag 486 037 stycken aktier vilket efter genomförd emission kommer motsvarar omkring 29 %. Läs mer på www.wearemoba.com

GOGO Lead Tech AB har ansökt om notering på Spotlightstockmarket och förväntad första dag för handel är under kvartal fyra 2019. GoGo är förvärvsintensivt bolag med inriktning; Lead generation.
NEVI äger efter investering i kvartal ett 2019 cirka 63 %.

Läs mer på www.gogoleadtech.com

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.