NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security - Bolaget tilldelas miljöcertifikat från GleSYS AB

Stockholm 2020-12-30

NEVI har informerats om att innehavet JS Security fortsätter utvecklingen i rätt riktning och att bolaget JS Security Technologies AB (“Bolaget”) har tilldelats den 29/12-2020 ett miljöcertifikat från GleSYS AB (’’GleSYS’’). Certifikatet innefattar att samtliga hostingtjänster som levereras till Bolaget är miljövänliga och drivs av 100% förnybara energikällor. GleSYS strävar efter att minimera miljöpåverkan genom att:
 

● Deras datacenter skall drivas av energi som är Bra Miljöval-märkt.

● Deras backuper drivs av EcoPar istället för traditionella fossilabränslen.

● Återanvända och/eller återvinna elektronik när det är möjligt.

● Minimera resande och använda miljövänliga transportalternativ närdet är möjligt.
 

För mer information om JS Security eller från till bolaget:

VD- Hampus Nyström

ir@jssecurity.tech

www.jssecurity.tech

//


För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  

ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar