NEVI uppdaterar om andel i innehavet GOGO

2019-11-20

Igår gårdagens nyhetsbrev skrev NEVI att innehavet i GOGO motsvarar cirka 63 % ägandeandel vilket det var vid tiden för investeringen, rätt andel idag 2019-11-20 är 60,11 % vilket motsvarar 1 148 831 aktier. Vi har en förhoppning om att noteringen sker till värde om 12,50 sek per aktie.

Läs mer på www.gogoleadtech.com

//

 För mer information, kontakta bolaget på:
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.