NEVIs innehav Zoomability - första dag för handel på Spotlight

Stockholm, 2019-08-05

Idag måndag 5:e augusti har NEVIs innehav Zoomability första dag för handel på Spotlight Stock Market. NEVI äger efter genomförs spridningsemission 11,7 % av kapital och röster i Zoomability. Noteringen är ett bevis på att NEVIs affärsmodell håller sig stark och fler bolag, stora som små söker sig till NEVI som ägarpartner i sitt mål att växa och noteras.  

Kort om Zoomability:

Zoomability utvecklar, producerar och vidaresäljer eldrivna fordon. Produkterna är huvudsakligen avsedda att användas för personer som lider av diverse fysiska nedsättningar och sjukdomar där begränsad rörlighet förekommer i vardagen. Kunderna återfinns bland privatpersoner, runt om den europeiska marknaden där bolaget bedriver försäljning via olika samarbetspartners. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

//

          
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar