NEVIs intressebolag HUBSO slutför kapitalanskaffning

Stockholm, 2019-04-26

Som tidigare kommunicerat har NEVIs intressebolag HUBSO AB beslutat om att genomföra en kapitalanskaffning.

Bolag har nu slutfört kapitalanskaffningen vilket inbringar bolaget 3 444 036 SEK till en bolagsvärdering om 35 MSEK (pre money). Handlingarna är nu inskickade för registrering till bolagsverket.

Hubso har idag skapat en infrastruktur och ett know-how för att kunna skapa och lansera lönsamma och lyckosamma varumärken för influencers. Idag har Hubso signerat flera av dem största profilerna i Sverige och kapitalet möjliggör vidareutveckling av befintliga varumärken samt lansering av nya. - Josefine Abrahamsson, VD Hubso.

NEVI investerade 500 000 SEK i emissionen och äger efter emissionen 21,58% av rösterna och 42.84% av kapitalet i HUBSO.

HUBSO

HUBSO är en one-stop hub för influencers som vill skapa sitt eget varumärke och få en smidig uppsättning avseende produktion, marknadsföring och e-handelslösningar. I korthet kan influencers fokusera på att förverkliga sina drömmar om att äga/driva sitt egna varumärke samtidigt som de inte behöver oroa sig för de “tråkiga delarna”. Vi kallar det true branding, utan administrativ huvudvärk.

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar