NEVIs VD Thomas Jansson lämnar slutgiltig resultat av genomförd emission

Stockholm, 2019-10-09

Den avslutade företrädesemission tecknades enligt följande: Totalt tecknades 1 228 157 aktier (17,8 MSEK), 717 159 stycken (A: 94 418 st & B: 622 345 st) aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och 510 998 (alla B) stycken aktier tecknades utans stöd av teckningsrätter. Besked om tilldelning vid teckning utan stöd av företräde skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota vilka kommer distribuidores omgående. 

Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer bolagets aktiekapital uppgå till 4 153 675 SEK fördelat på 4 153 675 aktier (A: 379 257 & B: 3 774 418). 

Bolaget tillförs ca 15,1 MSEK innan emissionskostnader som beräknas uppgå till högst 1,5 MSEK. Syftet med företrädesemissionen är att kapitalisera verksamheten för att kunna växa ytterligare och i snabbare takt i enlighet med tidigare kommunikation. 

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

NEVIs VD Thomas Jansson lämnar besked om teckning i genomförd emission (Rubrik)