New Equity Venture Int. AB antar ny utdelningspolicy

Stockholm 2019-06-24

Bolagets utdelningspolicy syftar till informerar aktieägarna om hur stor del av en eventuell vinst som bolaget har för avsikt att dela ut varje år till dess ägare. Bolagets överordnade målsättning är att skapa den bästa totalavkastningen för aktieägarna. Utifrån bolagets finansiella ställning och däri inbegripet skulder till externa parter har styrelsen under dagens styrelsemöte beslutat att anta följande policy avseende utdelning: Bolagets eventuella överskott ska fördelas på så sätt att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. I detta inbegrips därmed att ingen utdelning, vare sig monetär eller sak, planeras delas ut till aktieägarna.  

Antagen utdelningspolicy, som gäller tillsvidare, syftar till att stärka bolagets balansräkning och styrelsen bedömer att det långsiktigt ligger i bolagets bästa att anamma en konservativ syn på utdelningar. Utdelningen kommer därför sannolikt utebli under de närmaste åren.

//

För mer information, kontakta bolaget på:

Christian Kronegård

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar