New Equity Venture:s VD Thomas Jansson lämnar uppdatering om portföljen

Stockholm, 2019-10-03

NEVI arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra portföljen enligt bolagets affärside. Under de senaste kvartalen har antalet innehav minskat och det kan eventuellt minska något ytterligare innan det åter blir fler. För med genomförd emission och positiv utveckling av befintliga innehav har NEVI resurser för att åter öka antalet innehav i portföljen.  

NEVI rapporterar månadsvis substansvärdet och substansvärdet kommer presenteras inom kort. Nedan redovisar vi de innehav vi äger per dags dato, samt kommentarer som avyttrade innehav. NEVI har idag 15 innehav.

Noterade Onoterat 
iApotek Hubso AB
Tourn Int AB GOGO Lead Tech 
Mediacle Group AB Precisionsmetall
Orgo Tech MOBA Network
CGIT Partner FK
Zoomability Int WaVR Tech 
Game Chest Group AB
Ayima Group AB
Sjöstrand:
Future Gaming Group Int AB
avyttrat utan väsentlig påverkan på  substans eller resultat. 
Aerowash
avyttrat enlig pressmeddelande 2019-09-12. 

//

        
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int VD Thomas Jansson uppdaterar (Rubrik)

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.