New Equity Venture VD Thomas Jansson meddelar om sista dag för teckning i emission

Stockholm, 2019-10-07

Idag är sista dag för teckning i NEVIs pågående företrädesemission. Vid full teckning tillförs bolaget ca 15,1 MSEK innan kostnader. 

Syftet med företrädesemissionen är att kapitalisera verksamheten för att kunna växa ytterligare och i snabbare takt i enlighet med tidigare kommunikation. 

För fullständiga villkor se IM

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

New Equity Venture VD Thomas Jansson meddelar om sista dag för teckning i emission(Rubrik)