New Equity Venture VD Thomas Jansson uppdaterar, allmän info om innehavet HUBSO

Stockholm, 2019-10-07 

NEVI har av innehavet HUBSO:s VD erhållit information om att HUBSO utvecklas i linje med tidigare kommunicerad plan, detta indikerar en omsättning upp mot 20 MSEK för 2019, varav cirka 15 msek kommer från H2 2019. Under de senaste månaderna har bolaget skapat allt större uppmärksamhet bland influencers och allt fler inleder samarbete med HUBSO, samarbeten sker med såväl mindre som större profiler. 

För att kunna hantera kommande tillväxt har HUBSO ingått samarbeten avseende såväl lagerhantering (3PL) som inköp. Detta kommer krävas för att snabbt kunna växa tillsammans med sina profiler och dess försäljningsökning. Detta medför även till att HUBSO växer organisatoriskt och sysselsätter idag ca 10 personer. 

Avslutningvis har HUBSO inte förändrat sig i frågan om kapitaltillförsel och HUBSO har för avsikt att genomföra en kapitalanffning likt tidigare kommunikation (pm: 2019-09-02). 

För mer info om hubso besök: HUBSO

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

New Equity Venture VD Thomas Jansson uppdaterar, allmän info om innehavet Hubso (rubrik)