New Equity Ventures informerar om cyber-säkerhetsbolaget JS Security

NEVIs innehav JS Security Technologies Group AB (JS) arbetar aktivt för en notering med förväntad första dag för handel under kvartal fyra 2020.

Stockholm 2020-10-26

NEVI har ingått förbindelse om att teckna sig för 1,2 MSEK i förekommande spridningsemission. Kapitalet bolahget erhåller i spridningemsisisone kommer bidra till att JS kan genomföra sin tillväxtplan samt sprida ägandet för att uppfylla ägarspridningskravet för handel. JS värdering i emissionen är 30 MSEK. NEVI äger innan genomförd spridningsemissionen 20 % av röster och kapital. Samtidigt som noteringsprocessen fortgår arbetar bolaget intensivt med produktutveckling och försäljning där bolaget inriktar sina försäljningsinsatser mot sjukvård, finansbranschen, advokatbyråer och fastighetsindustrin. 
Besök JS Security: https://jssecurity.tech/ VD: Hampus Nyström hampus@jssecurity.tech

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.