New Equity Ventures lägesrapport & substansvärde juni 2020

Stockholm 2020-07-06

 

NEVIs substansvärde 2020-06-30 uppgick till 206 MSEK.

NEVI- utveckling substansvärde*

2020-06-31 206 MSEK 50 sek per aktie

2020-05-31 215 MSEK 52 sek per aktie 

2020-04-30 202 MSEK 49 sek per aktie 

2020-03-31 165 MSEK 40 sek per aktie 

2020-02-29 152 MSEK 37 sek per aktie

2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie

2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie 2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie 2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie 2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie 2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie2018-03-31 122 MSEK 40 sek per aktie

 

NEVI fortsätter den positiva trenden och bolagets substansvärde har under året ökat med över 25 %. Vi har under juni amorterat 8,4 MSEK på våra lån och därmed minskat våra räntekostnader med ca 1 MSEK per år. Vi har fortsatt betryggande likviditet och ser med tillförsikt på andra halvåret. Vi ser positivt på transaktion mellan våra innehav Mandel Design och Smallroom vilka tillsammans skapar en större grupp och hoppas dessa tillsammans kan utvecklas på samma sätt som iApotek gjort de senaste åren.

 

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder. -Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag.-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen. -Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.  

 

//

   

 
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling
 

Prenumerera

Dokument & länkar