New Equity Ventures lägesrapport & substansvärde maj 2020

Stockholm 2020-06-04

NEVIs substansvärde 2020-05-31 uppgick till 215 MSEK.

NEVI- utveckling substansvärde*
2020-05-31 215 MSEK 52 sek per aktie 
2020-04-30 202 MSEK 49 sek per aktie 
2020-03-31 165 MSEK 40 sek per aktie 
2020-02-29 152 MSEK 37 sek per aktie
2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie


2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie 2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie 2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie 2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie 2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie

2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie2018-03-31 122 MSEK 40 sek per aktie

NEVI fortsätter den positiva trenden och bolagets substansvärde har under året ökat från 39 till 52 sek per aktie. Vårt långsiktiga arbete med innehaven har gett positivt resultat och vi hoppas på fortsatt god utveckling. Samtidigt håller vi en betryggande likviditet så att vi kontinuerligt kan genomföra fler investeringar och stötta våra innehav. Per dags dato för vi dialog med flertalet talet intressanta objekt, varav närmare dialog med ett. Vidare vann dotterbolaget (W & IT Solutions) framgång i sin köeskillingstvist med säljarna av Precisionstål och erhöll i veckan cirka 1,3 MSEK.

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder. -Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag.-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen. -Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.  
//     
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar