New Equity Ventures redovisar preliminär omsättning för kvartal två 2020

Stockholm 2020-07-15

Den preliminära försäljningen uppgick under kvartalet till 9,5 MSEK, försäljningen under kvartal ett 2020 uppgick till 11,5 MSEK och för motsvarande period 2019 uppgick försäljningen till 0,8 MSEK. Omsättningen under kvartal två kommer huvudsakligen från dotterbolaget W & IT Solutions Group AB. Siffrorna är preliminära och ej granskade av bolagets revisor.
Vi fortsätter arbetet med att leta investeringar i tillväxtbolag samt finna kompletterande investeringar i våra dotterbolag och innehav. Vidare fokuserar vi på att stärka det underliggande kassaflödet i koncernen. För stunden för vi dialog med flertalet intressanta objekt för såväl direktinvestering som för tilläggsförvärv i våra innehav.  


//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar