Substansvärdering NEVI 2015-04-30

Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav. 
Nedan redovisas värdet för 2015-04-30.

Bokfört värde:
Tillgångar: 17,43 (17,73) MSEK
EK: 12,95 (13,27) MSEK
Skulder: 4,48 (4,46) MSEK    

Marknadsvärde: 
Tillgångar: 37,48 (36,85) MSEK
EK: 12,95 (13,27) MSEK
Skulder: 4,48 (4,46) MSEK    

Substansvärde:
Bokfört värde: 12,95 MSEK – per aktie 4,96 (5,09) SEK
Marknadsvärde: 33,00 MSEK – per aktie 12,64 (12,41) SEK 
(2015-04-30: 2 610 000 aktier)

Innehav:                                          Aktier/andelar:                              Marknadsplats:
Acrinova AB                                    515 399                                           Aktietorget 

Robert Friman Int. AB                   57 200 000                                     Aktietorget   
Stureguld Sverige AB                   56 508 624                                     Aktietorget

DB Pharmaceutical                       12,5 % kap, 6,58 % röster            O-listat

Värderingsprinciper: Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.  

//
                

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Taggar:

Om oss

Bolaget har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Vidare skall bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor, samt bedriva handel med modeprodukter och ädelmetaller. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar