Uppdatering från New Equity Venture

Stockholm, 2019-03-04

Nu har jag varit VD lite mer än en månad och tycker att vi befinner oss ett intressant läge inför framtiden. Jag lämnade förra veckan en bokslutskommunike som påvisade en stark utveckling av vårt underliggande substansvärde och jag ser stor potential till att det kommer förbättras ytterligare under 2019. Vi har flertalet intressanta innehav i vår portfölj och hoppas såklart på fler under 2019. Vi kommer under året intensifiera vår expansionsplan med investeringar i Storbritannien och under året bilda bolag i USA. Vi kommer fortsatt primärt inrikta oss på lönsamma och “tråkiga” bolag för att fortsatt bygga en stark grupp av innehav.

Jag vill meddela att flertalet av våra ej noterade innehav utvecklas väl. Zoomability har under 2018 och inledningen av 2019 vänt sin finansiella ställning och visar för första gången på länge positiv utvecklig och har efter senaste nyemission blivit skuldfritt. Hubso som bedriver verksamhet inom e-handelslösningar tillsamman med starka varumärken och influencers har utvecklas starkare än vi förväntat oss. För att öka tillväxttakten genomförs nu en kapitalanskaffning och NEVI har för avsikt att teckna sig, Hubso värderas pre money till mellan 35 - 40 MSEK, NEVI äger 45,6 % av kapitalet och 21,9 % av rösterna. M.O.B.A. Network AB meddelade marknaden idag att bolaget genomfört en kapitalanskaffning om drygt 30 MSEK vilket värderar bolaget (post money) till cirka 275 MSEK, NEVI äger ca 24,7 % av röster och kapital. Vidare är vi mycket nöjda med att flertalet av våra noterade innehav påvisar positivt resultat på justerad rörelse nivå. Vill främst nämna iApotek, CGit samt Tourn vilka alla visar positiva trender.

Framledes kommer fokus ligga vid att lämna de innehav som NEVI finner inte uppfyller de krav som vi ställer på våra innehav samt fortsätta förhandlingar med möjliga innehav samt stötta våra innehav för fortsatt positiv utveckling. Jag är övertygad om att 2019 kommer sluta roligare än hur året inleddes.

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar