DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2022 NEW WAVE GROUP AB

Report this content

PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 774,9 MSEK, vilket var 41% (36% i lokala valutor) högre än föregående år (1 261,6 MSEK).
  • Rörelseresultat uppgick till 209,1 (100,1) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 153,5 (67,7) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,31 (1,04) SEK.
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 5,2 (367,2) MSEK.
  • Soliditeten uppgick till 61,9 (56,9) %.
  • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 22,9 (37,3) %.

 

 

VD HAR ORDET  

Nettoomsättning

Vi levererar återigen ett rekordkvartal. Nettoomsättningen ökade med hela 41% (exkl valuta 36%) och uppgick till 1 774,9 MSEK vilket är nytt all time high för ett första kvartal. Precis som vi tidigare förutspått sker återhämtningen på marknaden snabbt efter lättade eller borttagna restriktioner i Europa och USA. Båda våra försäljningskanaler hade god tillväxt med 49% för profil och 29% på detaljhandeln. Samtliga tre segment hade tillväxt, Företag med 49%, Sport & Fritid med 40% och Gåvor & Heminredning med 13%. Även samtliga geografiska regioner visade tillväxt. Ett kvartal som vi försäljningsmässigt kan känna stor stolthet och glädje över.
 
Rörelseresultat


Vi mer än fördubblade rörelseresultatet från 100,1 MSEK till 209,1 MSEK. Rörelsemarginalen för kvartalet blev 11,8%. Den högsta rörelsemarginal vi tidigare nått är 7,9%.

Nettoresultatet ökade från 67,7MSEK till 153,5 MSEK, en förbättring med 85,8 Mkr eller hela 127%.
 
Rullande helår

 
För första gången passerade vi 7 miljarder SEK i nettoomsättning på rullande helår och uppnår 7 231,9 MSEK samt ett rörelseresultat på 1 114,9 MSEK. Detta ger en rörelsemarginal på 15,4%.
 
Kassaflöde & balansräkning

 
Det operativa kassaflödet blev 5,2 MSEK mot 367,2 MSEK föregående år. Skillnaden utgörs av en viss varulageruppbyggnad, betalning av tidigare varuinköp och en ökning av kundfordringar med den kraftigt ökade försäljningen. Med tanke på tillväxten hade vi helst ökat lagret ytterligare men det är fortsatt leveransstörningar i logistikkedjan.

 
Balansräkningen är fortsatt mycket stark med en soliditet på 61,9% vilket ger stort utrymme för både organisk tillväxt och eventuella förvärv.
  
Framtiden

Vi står väl rustade framåt och jag är fortsatt optimistisk. Det saknas dock inte utmaningar i det korta perspektivet i den situation som råder i omvärlden. Kriget i Ukraina är hemskt och oroande, likaså pandemins utveckling i Kina med stora och långa lockdowns. Båda dessa riskerar att förvärra den ansträngda situation som har varit under ett år och fortsatt är inom produktförsörjning och logistik.
Vi har hittills lyckats hantera dessa problem på ett bra sätt men det är en utmanande situation. Framför allt kan det komma att slå mellan kvartal om tex Crafts grundordrar blir försenade och levereras senare än normalt. Den kortsiktiga utvecklingen är därför fortsatt svårbedömd men långsiktigt är jag positivare än någonsin. Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom de flesta områden. Profil med Clique i spetsen utvecklas mycket bra. Vi ser en stark återhämtning i USA för samtliga bolag. Sist men inte minst fortsätter Craft sin tillväxt och i maj tar vi över de norska landslagen i längdskidåkning och skidskytte.
Vi förlängde nyligen avtalet med Hammarby Fotboll i ytterligare 5 år och det sträcker sig nu ända till 2028. Vi står starka och väl rustade mot våra konkurrenter inom i stort sett alla områden. Så även om man med tanke på situationen i omvärlden står inför olika utmaningar och ibland känner oro kortsiktigt är jag mer trygg än någonsin med den långsiktiga utvecklingen.

 

Torsten Jansson, VD och koncernchef

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Taggar: