DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2021 NEW WAVE GROUP AB

Report this content

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 663,5 MSEK, vilket var 13% (14% i lokala valutor) högre än föregående år (1 470,1 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 261,1 (176,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 196,0 (118,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,97 (1,81) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 241,8 (283,2) MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 411,9 MSEK, vilket var 4% (9% i lokala valutor) högre än föregående år (4 225,6 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 602,6 (262,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 451,5 (154,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,85 (2,38) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 794,2 (649,1) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 60,0 (49,0) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 25,1 (62,1) %.

VD HAR ORDET                                           

JULI - SEPTEMBER

Ännu ett rekordresultat!

Jag känner stor glädje och stolthet för våra resultat i det tredje kvartalet. Även om pandemin ännu inte är över och definitivt inte var över under detta kvartal, så öppnas samhället upp mer och mer. Precis som vi förutspått i tidigare rapporter ökar efterfrågan och vi ser en stark höst. Försäljningen ökade med 13% till 1 663,5 MSEK och nådde nästan 2019 års nivå. Då marknaden inte återhämtat sig helt betyder det med all sannolikhet att vi tar rejält med marknadsandelar. Resultatmässigt blev det nytt ALL TIME HIGH för ett tredje kvartal och rörelseresultatet ökade med 48% från 176,3 MSEK till 261,1 MSEK och rörelsemarginalen blev hela 15,7%. Resultatet efter finansnetto ökade med 55% till 250,1 MSEK och periodens resultat ökade med 65% till 196,0 MSEK. Noterbart är också att båda försäljningskanalerna hade tillväxt, profil ökade med 7% och detaljhandeln med hela 22%. Samtliga segment förbättrade sina rörelseresultat och vi hade ett fortsatt starkt kassaflöde.

JANUARI - SEPTEMBER

Nettoomsättningen ökade med 4% till 4 411,9 MSEK och rörelseresultatet ökade med 130% till 602,6 MSEK och rörelsemarginalen blev därmed 13,7%. Resultatet efter finansnetto ökade med 169% till 569,5 MSEK och periodens resultat ökade med hela 192% och blev 451,5 MSEK. Noterbart är också det starka kassaflödet på 794,2 MSEK, även om jag faktiskt önskar det varit lägre till förmån för ett större varulager med tanke på de för tillfället längre ledtiderna för produktion och transport.

RULLANDE 12 MÅNADER

Nettoomsättning på rullande helår uppgår till 6 285,1 MSEK med ett rörelseresultat på 886,2 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 14,1%. Resultatet efter finansnetto uppgår till 838,7 MSEK och periodens resultat till 659,7 MSEK. Det är glädjande att det speciella fokus på förbättrade marginaler som vi initierade och kommunicerade till marknaden för drygt ett år sedan givit så snabbt resultat. Helåret 2019 hade en rörelsemarginal på 7,7% och på rullande 12 månader uppgår den nu till 14,1%. Noterbart är också att EBITDA för rullande 12 månader för första gången översteg 1,1 Mdkr och kassaflödet från löpande verksamheten uppgick på rullande 12 månader till 1 351,7 MSEK.

BALANSRÄKNINGEN

Vår balansräkning är ur ett historiskt perspektiv väldigt stark. Med ett eget kapital om 4 552,3 MSEK, en soliditet om 60% och en rekordlåg skuldsättning så ger det en mycket stor trygghet och det ger oss stora möjligheter till både förvärv och organisk tillväxt när rätt möjligheter kommer.

CRAFT – FANTASTISK UTVECKLING!

Även om i stort sett alla våra bolag och varumärken utvecklas väl så vill jag ändå skriva lite extra om Craft som utvecklas exeptionellt bra. Grundorderna/förhandsbeställningarna från detaljhandelskunder för våren 2022 ökade med i genomsnitt 65% jämfört med 2021. 2021 var ett bra år så jämför man med 2020 är ökningen hela 110%. Även om Craft glädjande nog växer på alla marknader och inom alla produktsegment är jag ändå gladast över att se tillväxten på Teamwear & Club samt skor.

Vi har bevisat genom inbrytningen på Teamwear & Club och utvecklingen på skor att vi med Craft kan lyckas snabbt i nya segment och idag växer vi extremt inom alla sporter men framför allt inom fotbollen med Teamwear & Club. På skor har vi en fantastisk tillväxt och för våren har vi nu kommit in på den första kedjan i USA, Fleet Feet, och att vi bryter igenom på den amerikanska marknaden är extra roligt! Craft har många år av lönsam tillväxt framför sig!

FRAMTIDEN

Med den utveckling vi har tror jag mer än någonsin på framtiden!

Visst finns det några orosmoln, COVID-19 är för mig fortfarande ett, fraktkapaciteten från Asien och längre ledtider ett annat - men orosmolnen är ändå långt färre och mindre än för 1,5 år sedan. Om det största bekymmer är att få fram allt man kan sälja är det ändå en betydligt trevligare situation än att vara orolig för om man kan/kommer att sälja. Visst kan det, som jag alltid skriver, komma något resultat som blir svagare, men över tid är vi på alla sätt starkare än någonsin och framtiden är vår!

Tack alla trogna kunder och konsumenter, tack alla aktieägare och tack all personal som gör sitt yttersta för att bygga New Wave varje dag, timme och minut!

Torsten Jansson, VD och koncernchef

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post:
torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post:
lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2021 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Taggar: