New Wave Group har förvärvat Lensen-koncernen/Toppoint i Nederländerna

Report this content

New Wave Group har förvärvat Lensen-koncernen/Toppoint i Nederländerna New Wave Group har idag förvärvat aktier motsvarande 75 % av kapitalet och rösterna i Lensen Beheer B.V. genom holdingbolaget Toppoint Nederland B.V. Resterande aktier har förvärvats av företagsledningen i Lensen Beheer B.V., med rätt för New Wave Group att förvärva dessa efter utgången av 2005 för en resultatbaserad köpeskilling. Förvärvet omfattar inte Lensen-koncernens tidigare detaljhandelsverksamhet, vilken avyttrades av Lensen Beheer B.V. till säljaren före New Wave Group's förvärv. Lensen-koncernen beräknas omsätta ca 26 M€ (ca 250 MSEK) 2002 och med ett beräknat resultat om ca 1 - 1,5 M€ (ca 9 -13,5 MSEK) före skatt. Lensen-koncernens eget kapital uppgick per den 31 december 2001 till ca 4,6 M€ (ca 42 MSEK). Den köpeskilling som erläggs för förvärvet av Lensen-koncernen baseras på Lensen-koncernens resultat för helåret 2002. Köpeskillingen uppgår till minst 7 M€ och högst 10,6 M€. Den maximala köpeskillingen förutsätter ett resultat för helåret 2002 överstigande 1,7 M€ efter skatt (ca 2,4 M€ före skatt). Nämnda köpeskillingsbelopp avser samtliga aktier i Lensen Beheer B.V., varvid således New Wave Group förvärvar 75 % härav genom ovannämnda holdingbolag. Förvärvet beräknas påverka New Wave Group's resultat positivt redan under innevarande år, dock på ganska låga nivåer under både 2002 och 2003 med anledning av de omfattande marknadsinvesteringar kommer att göras. Lensen-koncernen kommer att konsolideras i New Wave-koncernens räkenskaper från och med den 1 juli 2002. Genom förvärvet av Lensen-koncernen har New Wave Group tagit ett stort steg in på presentreklamssidan, vilket eftersträvats en längre tid. Enligt produktgruppsstatistik är pennor, nyckelringar, tändare m m den näststörsta produktgruppen efter profilkläder inom profilmarknaden. Lensen-koncernens sortiment (Toppoint) kommer att lanseras och etableras i Sverige under hösten med start under den senare delen av augusti månad. Därefter kommer lanseringar att ske i Norge, Finland och Danmark i samarbete med New Wave Group's dotterbolag i respektive land. Inom kort kommer även delar av New Wave Group's befintliga produkter och varumärken att lanseras i Benelux med hjälp av Lensen-koncernens nätverk och marknadskunskaper. Härigenom räknar New Wave Group med att kunna åstadkomma en god tillväxt vad gäller såväl Lensen-koncernens sortiment i Norden som New Wave Group's produkter och varumärken i Benelux. New Wave Group gör även bedömningen att man genom Lensen-koncernens omfattande distribution i bl a Benelux och Tyskland kommer att få goda förutsättningar för ytterligare tillväxt i New Wave Group's befintliga dotterbolag för profilkläder i dessa länder. Borås den 2 augusti 2002 New Wave Group AB (publ) Göran Härstedt vVD För ytterligare information kontakta: Torsten VD i New Wave Group Tele: 0708-99 80 50, 033-22 58 55 Jansson Göran vVD i New Wave Group Tele: 0708-99 80 17, 033-22 58 63 Härstedt ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/02/20020802BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/02/20020802BIT00350/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar