Korrigerad delårsrapport Q2 2017

I delårsrapporten för kvartal två som publicerades den 23 augusti 2017 innehåller kassaflödesanalysen felaktigheter och det fanns ett avrundningsfel i omsättningen vilket har resulterat i en förändring på 2 tkr. Korrekt ska vara att nettoomsättningen uppgick till 4,733 MSEK för första halvåret 2017.  

News55 beklagar det inträffade och en korrigerad version av delårsrapporten finns bifogad i detta pressmeddelande samt tillgängligt på Bolagets webbplats.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55

News55 är ett svenskt mediehus med seniorer 55+ som primär målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se, som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största eventarrangör för seniorer. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm, print och abonnemang. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor. Läs mer på www.news55.se.


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 14:10 CET.