News55 AB delårsrapport april-juni 2018

APRIL-JUNI 2018 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 50 % till 2,982 MSEK (1,985 MSEK).
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -2,384 MSEK(-2,874 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -2,990 MSEK (-3,553 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -1,22 SEK (-2,52 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,85 SEK (3,51 SEK).
• News55 har under kvartalet genomfört 9 event (6) och under årets första halvår total 16 (12).
• Antalet sidvisningar under kvartalet var 11 087 936 st (5 186 406 st).

JANUARI -JUNI 2018 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 45 % till 6 845 MSEK (4 733 MSEK).
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -4 309 MSEK (-4 730 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -5 565 MSEK (-5 919 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -2,27 SEK (-4,20 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,85 SEK (3,51 SEK).
• News55 har under första har under årets första halvår genomfört total 16 (12) event.
• Antalet sidvisningar under perioden var 24 401 259 st (9 163 354 st).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• I början av april tillfördes bolaget ca 3 MSEK från den företrädes­emission som avslutades i Q1 och stärker efter emissions­kostnader bolagets kassa med ca 2,7 MSEK.
• Bolaget träffade i april ett avtal med Mangold Fondkommi­ssion AB om att utse det till likviditetsgarant från och med den 11 april 2018.
• Bolaget tar i början av juni över sajten vinliv.se och meddelar samtidigt att man ställer om bolagets fokus från att premiera tillväxt till att så snart som möjligt skapa ­lönsamhet vilande på affärsmodeller mer oberoende av ­traditionella digitala intäkter.

VD:s kommentar: ” Alla siffror är förbättrade men vi är långt ifrån nöjda”
När vi summerar det andra kvartalet 2018 så kan vi se att allt går åt rätt håll. Vår omsättning steg med ca 50 % till 2,9 mkr jämfört med 1,9 mkr samma period förra året samtidigt som personalkostnaderna minskade och marginalerna förbättra­des. Detta är siffror som många start-up och tillväxtbolag skulle vara glada över men vi är långt ifrån nöjda. För oss är det en besvikelse eftersom vi hade räknat med en betydligt starkare tillväxt i både den digitala försäljningen och mässförsäljningen. Istället såg vi att hösten och vinterns starka orderingång avtog och gick åt fel håll. Som vi kommunicerade i början av juni så vidtog vi omedelbara åtgärder och inledde under perioden ett strategiarbete som hittills resulterat i ett åtgärdspaket som genomfördes under andra halvan av perioden. Med anledning av detta gick vi tidigare i våras ut med att bolaget har lagt om sin strategi för att öka fokus på de produkter med störst intjäningspotential samt att vi f­örvärvade vinliv.se med ­tillhörande databas. Detta var ett medvetet avsteg från vår tillväxt­strategi i våra sajter.

De åtgärder som har genomförts är:
•  Outsourcning av eventförsäljningen.
•  Nedskärningar av den redaktionella personalen samt viss outsourcning.
•  Byte till billigare lokaler.
•  Fokus på EDR (elektronisk direktreklam).
•  Satsning på nyhetsbrev.
•  Förvärv av Vinliv.se.
•  Fokus på ytterligare strategiska förvärv.

Jag skulle ljuga om jag påstod något annat än att det har varit ett tufft kvartal med många förändringar och omställningar. Men nu kan jag konstatera att bolaget står starkare rustat inför framtiden med betydligt lägre kostnader och större fokus på de områden där vi tjänar pengar. En effekt av att försäljningen har avvikit från vår ambitiösa tillväxtplan är att bolaget med stor sannolikhet kommer att behöva vidtaga finansierings­åtgärder under andra halvan av 2018.
Som publicist vill man alltid satsa så mycket som möjligt på högkvalitativ journalistik men som VD måste man ibland inse att lönsamheten måste prioriteras. Och som ansvarig för en nyhetssajt som riktar sig till seniorer så gläds man åt den positiva feedback vi får från vårt nyhetsbrev som går ut till nästan 50 000 prenumeranter. Under sommaren har vi skickat dagliga nyhetsbrev där vi har fått väldigt bra resultat i form av en öppningsgrad på nära 40% och en klickrate på över 10% i snitt. Vår stora och köpstarka målgrupp av Sveriges 55-pluss­are fortsätter att uppskatta det vi gör, vilket känns både kul och inspirerande.
Under perioden har mässor genomförts i Helsingborg, Lund, Kristianstad, Ronneby, Gävle, Nyköping, Karlskoga, Södertälje och Järfälla. Trafiken på våra sajter har avbrutit sin positiva trend vilket är en direkt följd av omprioritering av resurserna. Antalet unika besökare för perioden landade på 735 000 ­(minus 19,6% jämfört med samma period förra året) och 8,4 miljoner sidvisningar (+62,3% jämfört med samma period förra året) på News55. På E55 var motsvarande siffror 445 000 unika besökare samt 2,7 miljoner sidvisningar.

Fredrik Lundberg
Verkställande Direktör

Ladda ner rapporten på bolagets hemsida


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2018 kl. 15:20 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar