News55 AB delårsrapport januari-mars 2018

JANUARI-MARS 2018 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 41 % till 3,863 MSEK (2,748 MSEK).
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -1,925 MSEK (-1,856 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -2,575 MSEK (-2,366 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -1,17 SEK (-1,68 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 2,72 SEK (0,82 SEK).
• News55 har under kvartalet genomfört 7 event (6).
• Antalet sidvisningar på news55.se var 10 568 057 st (3 976 949 st).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• News55 och Apollo lanserar en gemensam satsning på en aktiv seniorresa till Fuerteventura.
• Den riktade emission som kommunicerats i Q4 2017 registreras och tillför bolagets kassa ca 4,9 MSEK efter emissionskostnader.
• En företrädesemission uppgående till 3,051 MSEK avslutas i februari och tecknas till 100 %.
• Februari blir den starkaste trafikmånaden i företagets historia med över 4,3 miljoner sidvisningar och 560 000 unika användare. Under månadens sista vecka står sajten E55.se för över
  330 000 sidvisningar med 90 000 unika användare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• I början av april tillförs bolaget ca 3 MSEK från den företrädes- emission som avslutats i Q1 och stärker efter emissionskostnader bolagets kassa med ca 2,7 MSEK. 

VD:s kommentar: E55.se växer så att det knakar

Det är med glädje jag konstaterar att vi fortsätter att hålla en hög fart i vår utveckling under årets första kvartal. News55:s trafik ökar kraftigt och antalet unika besökare ökade till drygt 914 000 jämfört med 771 000 samma period förra året sam- tidigt som antalet sidvisningar ökade med hela 266 %. Vår sajt för ekonomijournalistik, E55.se som vi lanserade i slutet av förra året, fortsätter även den att gå från klarhet till klarhet. E55.se växer så att det knakar. Efter att ha varit igång i bara tre månader så har E55.se högre siffror än vad News55.se hade efter nästan två verksamma år. I mars i år hade E55.se nästan 1,5 miljoner sidvisningar och runt 280 000 unika besö- kare – det är riktigt bra och överträffar vida våra förväntningar.
Även finansiellt så händer det saker. Vi ökade vår omsättning med 41 % jämfört med förra årets första kvartal och omsätter lite mer än 3,8 miljoner kronor under kvartalet vilket är över en miljon kronor mer än den här tiden 2017. Inte minst beror det på ökade digitala intäkter vilka är mångdubbelt större än under samma period förra året. Marginalerna ligger på en högre nivå sett mot förra året som helhet. Detta är en trend vi tror kom- mer hålla i sig framåt och är en förutsättning för att ta oss mot lönsamhet.

Under perioden har vi genomfört lyckade och uppskattade mässor i Skövde, Kalmar, Växjö, Eskilstuna, Karlstad, Väster- ås och i Trollhättan. Allas vår Artur Ringart gör ett hästjobb när han med sin aldrig sinande entusiasm och sitt starka engage- mang i de viktiga äldrefrågorna reser runt i landet och leder våra mässor. Men han är inte ensam. Vi har under kvartalet lyckats rekrytera de välkända branschprofilerna Peppe Eng och Harald Treutiger som nya mässvärdar att tillsammans med Artur leda och garantera en hög kvalitet på våra mässor
även framöver. I början av veckan var vi i Gävle, idag är vi i Nyköping och om en vecka kommer vi till Karlskoga. Vart vi än kommer kan vi konstatera att det är ett stort intresse för, och ifrån, målgruppen. De frågor som är viktiga för vår primära publik är ibland heta potatisar och det är med spänning vi ser fram emot höstens val och alla de möten med människor och lokala politiker vi kommer att ha innan dess. Inte minst i Almedalen dit vi återkommer med förra årets succé Äldreforum.

Den finansieringsprocess vi genomförde under slutet av första kvartalet och början av det andra kvartalet gav oss ett välbe- hövligt tillskott av likvida medel likväl som nya starka ägare. Totalt fick vi ett kapitaltillskott om ca. 8 miljoner kronor och jag är ödmjukt tacksam och stolt över att många av er aktieägare ger oss fortsatt förtroende.

Vi har mycket att jobba vidare med. Vi måste fokusera hårdare på vårt säljarbete, våra seniorevent måste fortsätta att utvecklas för att vidhålla sin aktualitet och attraktionskraft och vår lilla organisation måste fortsätta att vässas. Vi är stolta över vad vi åstadkommit och ser framtiden an med tillförsikt men vi är långt ifrån nöjda. Ni läsare, besökare och ägare har rätteligen mycket höga krav på oss, krav jag kan försäkra er om att vi gör allt som står i vår makt för att leva upp till dem.


Fredrik Lundberg
Verkställande Direktör

Ladda ner rapporten på bolagets hemsida


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 12:00 CET.