News55 AB delårsrapport oktober-december 2017

OKTOBER-DECEMBER 2017 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen ökade med 33 % till 3,718 MSEK (2,804 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,034 MSEK (-3,265 MSEK).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,122 MSEK 
(-3,289 MSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,19 SEK (-2,33 SEK).
 • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,24 SEK 
(2,52 SEK).
 • News55 har under kvartalet genomfört 9 event (7).
 • Antalet sidvisningar på news55.se var 9 674 410 st 
(3 724 543 st).

JANUARI-DECEMBER 2017 I SAMMANDRAG 


 • Nettoomsättningen ökade med 97 % till 10,979 MSEK (5,582 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,060 MSEK (-7,138 MSEK).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -10,403 MSEK 
(-7,200 MSEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -5,84 SEK (-5,11 SEK).
 • News55 har sen början av året genomfört 27 event (11).
 • Antalet sidvisningar på news55.se var 28 282 424 st 
(13 079 954 st).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 
2017. 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 


 • Ett flertal affärer i storleksklassen 200–300 tkr har stängts under oktober och november som kommer att intäktsföras under 2018 vilket ger en fortsatt stark orderstock.
 • Ett teckningsoptionsprogram med anledning av att knyta nyckelpersonerna i E55 satsningen närmare har beslutats. Se mer under rubriken ”Incitaments-program” nedan.
 • Satsningen på B2B mässor har avbrutits med syfte att renodla verksamheten och satsa på E55 samt seniorfestivaler.
 • Uppsägning med omedelbar verkan av avtal med försäljningsbolag avseende print samt en paus i utgivningen av Magasin55.
 • Den 20 november lanserar E55 med en orderingång på drygt 1,2 miljoner kronor.
 • News55 tecknar avtal med Kristdemokraterna.

 • News55 och optikerkedjan Smarteyes tecknar avtal som sträcker sig över 30 mässor.

 • Lars G Jansson tillträder som ny eventchef på News55.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • News55 träffar i början av januari ett avtal med säljbolaget Leeads AB som på nuvarande trafiknivåer för News55.se garanterar minst 3,7 MKR i digitala intäkter under 2018.
 • News55 och pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna överenskommer om att fortsätta sitt samarbete i Almedalen sommaren 2018.
 • Styrelsen beslutar att genomföra två nyemissioner. En riktad emission uppgående till högst 416 667 aktier och en fullt garanterad företrädesemission uppgående till högst 254 296 aktier. Emissionskursen är satt till 12 kr i båda fallen och emissionerna, vilka genomförs under februari månad, tillför bolaget 8 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Centerpartiet och News55 tecknar avtal.

 • Nytt avtal avseende printförsäljning skrivs mellan News55 och säljföretaget Cape Media.

VD:s kommentar: ”Lansering av en ny sajt bidrog till rekordmånad och full fart in i 2018”

Avslutningen av 2017 bjöd på såväl besvikelser som en fantastisk positiv utveckling för oss på News55. Vi dubblade nästan omsättningen samtidigt som sidvisningarna ökade ännu mer men detta till trots ska det sägas att vi hade ännu högre förväntningar för året. Vi misslyckades med att nå vårt uttalade mål om att trefaldiga 2016 års omsättning. Inledningen på hösten blev utmanande när vi valde att lägga ner vårt B2B-mässkoncept och samtidigt ställde in flera magasin till följd av underleverans i printförsäljningen. Visst var det tråkigt att lägga ner vårt nya mässkoncept innan vi ens lanserat det, men det var rätt beslut. Vi hade för bråttom med att nå våra mål och vi tvingades istället att kraftsamla och koncentrera oss på det som vi vet att vi är riktigt bra på - vår målgrupp!

Det är därför extra roligt att nu kunna meddela att vi ser en väldigt fin tillväxt inför 2018 och att den tillväxten lutar sig stadigt mot våra befintliga produkter seniorevent och digitala publikationer. Orderingången under fjärde kvartalet, vilken till större del är försäljning inför det kommande året, var både stark och stabil. Vi tillsatte under perioden en ny eventchef och en ny digitalchef vilket gett en positiv effekt på verksamheten.

Under oktober och november genomförde vi framgångsrikt mässor i Lidköping, Alingsås, Falkenberg, Ystad, Norrköping, Borlänge, Borås, Katrineholm och Linköping. Vår nya eventchef gick in i uppdraget med en tydlig ambition att göra fler och bättre seniorevent med bättre kostnadskontroll än tidigare. Det arbetet tillsammans med en mer strukturerad försäljning har gjort att vi nu står bättre rustade inför ett nytt år än vi någonsin tidigare gjort. I skrivande stund har våra mässor i första kvartalet 2018 en utförsäljningsgrad på ca 90 procent.

Under ledning av vår nya digitalchef har vi lagt mycket tid och kraft på att öka och stabilisera våra digitala intäkter. Senhöstens intensiva förhandlingar med det framgångsrika säljföretaget Leeads AB resulterade i början av januari i ett avtal som på nuvarande trafiknivåer för News55.se garanterar oss minst 3,7 MKR i digitala intäkter under 2018. Till det ska läggas vår egenförsäljning och intäkterna från E55.se. Garantidelen ensam är högre än vad våra totala digitala intäkter nådde upp till under hela 2017.

E55.se ja. Vi är väldigt glada och stolta över vår lansering av en ny sajt för ekonomijournalistik. Den hade inte bara en framgångsrik kommersiell start med en omedelbar orderingång om 1,2 MKR utan har även varit en framgång bland våra läsare. Redan under sin första vecka överträffade E55.se våra förväntningar med över 40 000 unika besökare. Och trafiken har ökat kontinuerligt sedan dess.

E55.se var en bidragande orsak till att november månad blev en rekordmånad för News55 med ett positivt resultat före avskrivningar och rekordstora digitala intäkter.

Nu har vi börjat ett nytt år. Vi har meddelat att vi genomför en finansieringsprocess i vilken vi genom en riktad emission till en mindre grupp investerare och en garanterad företrädesemission till våra befintliga aktieägare får in minst 8 MKR före emissionskostnader. Vi är stolta och glada över det förtroende och den tro på vår framtid som investerarna visar och hoppas att både befintliga och nya aktieägare vill fortsätta att vara med på vår resa. Jag, Artur och flera andra i vår ledning och ägarkrets är självfallet med i emissionen.

Jag kan konstatera att News55 tagit flera kliv i rätt riktning och mot lönsamhet. Vår organisation är liten och vass och vi vet att vi levererar mycket uppskattade produkter till vår målgrupp.
I år är det val och vi tänker vara med och säkerställa att seniorfrågorna får den uppmärksamhet de förtjänar. Finansieringen
vi nu genomför ger stabilitet och långsiktig uthållighet. Vi står starka och fulla av kompetens och entusiasm och jag välkomnar det nya året med tillförsikt.

Fredrik Lundberg 
Verkställande direktör

Ladda ner rapporten på bolagets hemsida


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 14:15 CET.

Taggar:

Prenumerera