News55 AB offentliggör memorandum i samband med företrädesemission

News55 AB offentliggjorde den 23 januari 2017 att styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 10 april 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen i News55 AB har i samband med företrädesemissionen upprättat ett memorandum med inbjudan till teckning i företrädesemissionen.

Memorandum och anmälningssedel kan erhållas från News55 AB och finns tillgängliga på bolagets hemsida och via Aqurat Fondkommission AB:s hemsida.

Tidsplan för företrädesemissionen:

9 februari 2018
Offentliggörande av informationsmemorandum

12 februari – 26 februari 2018
Teckningsperiod

12 februari – 22 februari 2018
Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF

12 februari 2018 till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)

Omkring 2 mars 2018
Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen inklusive eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoption.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 09:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar