News55 AB offentliggör memorandum i samband med företrädesemission

Report this content

Styrelsen i News55 AB beslutade den 20 augusti 2019, i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 24 maj 2019 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Styrelsen i News55 AB har i samband med företrädesemissionen upprättat och offentliggjort ett informationsmemorandum.

Informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan stöd kan erhållas från News55 AB och finns tillgängliga på bolagets hemsida och via Aqurat Fondkommission AB:s hemsida.

16 september – 30 september 2019
Teckningsperiod

16 september – 26 september2019
Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF

16 september 2019 till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)

Omkring 3 oktober 2019
Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangörer för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september kl. 08:00 CET.

Prenumerera