News55 AB:s nyemission fulltecknad

Report this content

News55 AB meddelar idag att företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades 14 oktober 2019, fulltecknades. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 2,6 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades 2 588 277 aktier för 2 588 277 kr, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent.

Totalt har 441 219 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 2 147 058 aktier har tecknats och tilldelats utan företrädesrätt.
Av emissionen tecknades därmed ca 17 procent med stöd av teckningsrätter och ca 83 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) kommer ske fram till dess att emissionen registrerats, varvid dessa efter meddelande om sista handelsdag
via pressmeddelande omvandlas till ordinarie aktier.

Efter registreringen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att ökas med 918 561 kr.
Antalet aktier kommer att ökas med 2 588 277 aktier, från 7 502 074 aktier till 10 090 351 aktier.

Emissionen genomfördes utan emissionsgarantier. Emissionsinstitut har varit Aqurat Fondkommission AB.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka 300 000 läsare i månaden. Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 16:40 CET.

Prenumerera