News55 inför teckningsoptionsprogram

Styrelsen i News55 AB har med stöd av bemyndigande erhållet vid ordinarie bolagsstämma beslutat att införa ett optionsprogram. Optionsprogrammet omfattar högst 160 000 teckningsoptioner vilka kan medföra en utspädning om högst 8,2 procent för befintliga ägare. Optionsprogrammet riktar sig till Karolina Palutko Macéus genom bolag med vilken News55 etablerat ett strategiskt samarbete.

Som tidigare meddelats så lanserar News55 i höst en ny sajt som riktar sig till svenskar med livserfarenhet som vill få relevanta nyheter, information och vägledning inom ekonomi, sparande och pension – E55.se.

Satsningen, som är en av de största hittills i bolagets historia, görs tillsammans med den erfarna journalisten Karolina Palutko Macéus. Som en del av uppgörelsen mellan News55 och hennes bolag införs nu ett optionsprogram i vilket teckningsoptioner kommer att förvärvas av Karolina Palutko Macéus helägda bolag. Optionsprogrammet garanterar ett långsiktigt gemensamt engagemang i vilket Karolina Palutko Macéus genom en egen investering, genom sitt bolag, kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i News55 samt att man tillsammans lättare kan behålla kompetent och engagerad personal.

Programmet omfattar upp till och med 160 000 teckningsoptioner med rätt att under perioden 1 januari 2021 - 30 juni 2021 teckna en aktie i News55 per teckningsoption till ett pris om 27,50 kronor per aktie. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 160 000 nya aktier komma att ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 8,2 procent av det totala antalet aktierna i News55. Vid lösen av samtliga teckningsoptioner skulle News55 tillföras en likvid om 4,4 MSEK. Teckningsoptionerna säljs på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55

News55 är ett svenskt mediehus med seniorer 55+ som primär målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se, som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största eventarrangör för seniorer. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm, print och abonnemang. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor. Läs mer på www.news55.se.


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 kl. 15:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar