News55 påkallar skiljeförfarande mot tidigare samarbetspartner

Report this content

News55 har idag påkallat skiljeförfarande mot en före detta samarbetspartner och framställt krav om totalt 4 miljoner kr för brott
mot en konkurrensklausul.

Kravet härrör från det förvärv News55 gjorde 2016 genom vilket News55 förvärvade Seniorevent och tidningen Sextiofem. Skiljeförfarandet beräknas vara avslutat innan årsskiftet. 

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se.
Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och
vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 10:00 CET.

Prenumerera