News55 presenterar sitt eventprogram och lanserar Äldreriksdag

Report this content

News55 arrangerar under 2020 mässor och event i 10 städer runt om i landet.
Nytt är bl a lanseringen av Äldreriksdag, tillsammans med Sveriges tre största pensionärsorganisationer, vilket är ett
initiativ för att motverka åldersdiskrimineringen i samhället.

News55 fokuserar stort på sin eventverksamhet under 2020. Tillsammans med partnern Numera Mässor arrangerar man åtta
”Seniorevent” med start i Kalmar den 24-25 mars. Nytt för i år är att alla Seniorevent utökas till två dagar

 • I och med vårt samarbete med Numera Mässor så ser vi mycket goda möjligheter att både ge våra besökare en förhöjd mässupplevelse och att få en sund lönsamhet i vår eventverksamhet, säger Fredrik Lundberg, VD och medgrundare News55 AB.

Som tidigare har kommunicerats har News55 och Numera Mässor AB ingått ett treårigt samarbetsavtal där Numera Mässor tar över drift och försäljning av News55:s mässkoncept ”Seniorevent”. Avtalet beräknas ge News55 ett bidrag på mellan 600 000 och 1 000 000 kr per år efter avdrag för direkta kostnader.

Nytt för i år är att News55 arrangerar Äldreriksdag den 9 mars i Stockholm

 • Syftet med Äldreriksdag är att uppmärksamma det demokratiska underskottet av äldre i riksdag, landsting och kommuner. Vi vill påtala äldres unika erfarenhet och det uttalade målet med Äldreriksdag är att efter valet 2022 ska riksdagen ha en betydligt större representation av äldre än efter valet 2018, säger Artur Ringart, medgrundare News55 AB.

Huvudarrangörer av Äldreriksdag är News55, PRO, SPF-Seniorerna och SKPF-Pensionärerna

Under året arrangerar News55 även ”Arena för Erfarna Tankar” i Almedalen och ett antal frukostseminarier runtom i landet.

 

Eventkalender News55 2020

 • Äldreriksdag (Folksamhuset Stockholm), 9 mars
 • Kalmar Seniorevent (Kalmarsalen), 24-25 mars
 • Växjö Seniorevent (Fort Nox), 1-2 april
 • Trollhättan Seniorevent (Nova), 15-16 april
 • Eskilstuna Seniorevent (Stiga Sports Arena), 28-29 april
 • Arena för Erfarna Tankar (Almedalen), 28 juni- 4 juli
 • Karlskrona Seniorevent (Brinova), 16-17 september
 • Ystad Seniorevent (Ystad Arena), 14-15 oktober
 • Halmstad Seniorevent (Halmstad Arena), 21-22 oktober
 • Norrköping Seniorevent (Östgötaporten), 18-19 november


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se. Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangörer för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

 

Prenumerera