Kommuniké extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB den 26 mars 2018

Report this content

Extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, måndagen den 26 mars 2018, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Beslut togs i enlighet med kallelsens förslag:

  1. Stämman beslutade att utöka antalet styrelseledamöter i styrelsen till fyra ledamöter och en suppleant.
  2. Stämman beslutade att till ny styrelseledamot välja Helena Sandermark.
  3. Stämman beslutade att anta riktlinjer för att utse valberedning samt för valberedningens uppdrag, i enlighet med förslaget i kallelsen.

För styrelsen fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen inför extra bolagsstämman, som finns på Bolagets hemsida, www.intuitiveaerial.com.

Linköping 2018-03-26
Styrelsen i Intuitive Aerial AB

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande

peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

OM INTUITIVE AERIAL
Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över.

Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part.

Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien.

Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Prenumerera