Nasdaq lämnar bedömning avseende Capital Conquests begäran om extra bolagsstämma

Report this content

Newton Nordic har via sin Certified Adviser erhållit en bedömning från Nasdaq Stockholm avseende begäran om extra bolagsstämma från Capital Conquest AB (publ).

Nasdaqs bedömning är att genomförandet av det nuvarande förslaget från Capital Conquest, om att dela ut all nuvarande verksamhet och samtidigt förvärva en annan sådan, skulle komma att medföra att Newton Nordic genomgår en genomgripande verksamhetsförändring, så kallad change of identity. Under sådana omständigheter måste Newton Nordic – innan planerna beslutas om och genomförs – genomgå en ny noteringsprocess för godkännande om fortsatt upptagande till handel på First North, vilket i stort är samma process som vid en IPO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander
Newton Nordic AB

henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Denna information är sådan insiderinformation som Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl. 16.29 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar