Newton Nordic: Ernst & Young AB avser lämna uppdraget som revisor i Newton Nordic AB

Report this content

Newton Nordic AB (publ) (”Bolaget”) har idag mottagit ett brev från Bolagets revisor, Ernst & Young AB.

Av brevet framgår att Ernst & Young AB avser lämna uppdraget som revisor för det fall styrelsen avgår alternativt blir ersatta av ny föreslagen styrelse vid extra bolagsstämma den 11 november 2021. Vidare framgår att beslutet om att lämna uppdraget har fattats med beaktande av de beslutsförslag som lämnats i kallelsen till den extra stämman, vilket bland annat innebär tillsättandet av en helt ny styrelse och en genomgripande verksamhetsförändring samt det faktum att den nuvarande styrelsen inte står bakom dessa förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Hjortblad (styrelseordförande)

Newton Nordic AB

pelle.hjortblad@moonlight.se

+46 (0)70 181 01 10

Henrik Lewander (VD)
Newton Nordic AB

henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic


Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 15.17 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar