Newton Nordic: Kompletterande information inför extra bolagsstämma den 11 november 2021

Report this content

Newton Nordic AB (publ) (”Bolaget”) lämnar härmed kompletterande information inför extra bolagsstämma som äger rum den 11 november 2021.

Angående begäran om komplettering av kallelsen

Den 25 oktober 2021 mottog styrelsen en begäran från Capital Conquest AB (publ) angående komplettering av kallelsen till extra bolagsstämma den 11 november 2021. Enligt begäran föreslogs att kallelsen kompletterades med en ny beslutspunkt angående val av revisor.

I dialog mellan Capital Conquest och Bolagets styrelse har konstaterats att det inte föreligger förutsättningar att komplettera kallelsen enligt Capital Conquests begäran. Mot bakgrund av detta kommer en ny bolagsstämma att sammankallas för beslut om val av ny revisor. 

Förtydligande avseenden beslutspunkterna 7 och 9

Beslutspunkt 7 (Förvärv av marketing företaget ("Influencer Panel AB unä") med tillhörande e-handel)

Capital Conquest har som komplettering till kallelsen till styrelsen anfört att förslaget till beslut om förvärv av marketing företaget (”Influencer Panel AB unä”) med tillhörande e-handel ska vara villkorat av att Nasdaq Stockholm godkänner den nya verksamheten för fortsatt upptagande till handel.

Beslutspunkt 9 (Utdelning av nuvarande verksamhet (”dotterbolag”)

Capital Conquest har som komplettering till kallelsen till styrelsen anfört att förslaget till beslut om utdelning av nuvarande verksamhet ska tolkas som ett inriktningsbeslut. En ny bolagsstämma avses sammankallas för slutligt beslut om utdelning. Inför en sådan framtida bolagsstämma kommer erforderligt beslutsunderlag presenteras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Hjortblad (styrelseordförande)

Newton Nordic AB

pelle.hjortblad@moonlight.se

+46 (0)70 181 01 10

Henrik Lewander (VD)
Newton Nordic AB

henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar