Newton Nordic: Styrelsen kommenterar felaktiga påståenden

Report this content

Newton Nordic AB (publ) (”Bolaget”) noterar att det förekommer felaktiga påståenden avseende den nuvarande styrelsen och ledningen. Bolaget kommenterar vanligtvis inte rykten men finner det nödvändigt att bemöta felaktiga påståenden i syfte att säkerställa korrekt information till aktiemarknaden, särskilt med anledning av den förestående extra bolagsstämman.

Det har under den senaste tiden offentliggjorts pressmeddelanden där det bland annat påståtts att Bolaget tidigarelagt den finansiella rapporten för det tredje kvartalet 2021, att Bolaget uppvisat väsentligen sämre rörelseresultat och att Bolagets styrelse dels handlat i Bolagets aktie, dels att ledningspersoner handlat i strid med insiderreglerna.

Bolagets styrelse kommenterar härmed de felaktiga påståendena enligt följande:

 1. Som framgår av Bolagets pressmeddelande daterat den 6 oktober 2021 redovisades en resultatförbättring för det tredje kvartalet 2021, inte en väsentlig försämring av resultatet.
 1. Av Bolagets pressmeddelande framgår även att den fullständiga rapporten för det tredje kvartalet offentliggörs den 18 november 2021, d.v.s. en senareläggning av den finansiella rapporten (inte en tidigareläggning).
   
 2. Anledningen till ett offentliggörande av de preliminära siffrorna för det tredje kvartalet 2021 var att tillåta personer i ledande ställning att nyttja teckningsoptionerna av serie 2018/2021, vars teckningsperiod löpte från och med den 1 oktober till och med den 15 oktober 2021.
   
 3. Bolagets styrelse har inte avyttrat aktier i Bolaget.  
   
 4. Bolaget bekräftar att det inte förekom någon insiderinformation vid tidpunkten för ledningspersonernas försäljning av aktier i Bolaget.

Med anledning av förekommande ryktesspridning i sociala media och aktieägarforum bekräftar Bolagets styrelse härmed att styrelsen saknat kännedom om de beslutsförslag som framgår av kallelsen till extra bolagsstämma innan förslagen mottogs av styrelsen. Slutligen vill styrelsen även poängtera att samtliga ledamöter är både oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelsen avser inte att kommentera rykterna ytterligare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Hjortblad (styrelseordförande)

Newton Nordic AB

pelle.hjortblad@moonlight.se

+46 (0)70 181 01 10

Henrik Lewander (VD)
Newton Nordic AB

henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar