• news.cision.com/
  • NEWTON NORDIC AB/
  • NEWTON NORDIC AB: Offentliggör preliminära siffror för det tredje kvartalet 2021. EBITDA +0,6 MSEK, Resultat +0,1 MSEK

NEWTON NORDIC AB: Offentliggör preliminära siffror för det tredje kvartalet 2021. EBITDA +0,6 MSEK, Resultat +0,1 MSEK

Report this content

Newton Nordic AB (”Newton Nordic” eller ”Bolaget”) publicerar idag preliminära siffror för koncernens nettoomsättning, EBITDA och resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2021 som en följd av den resultatförbättring som noterats under perioden. Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2021 steg med 23,9 % till 1 938 (1 564) TSEK, jämfört med motsvarande period 2020.

Nyckeltal för perioden

  • Nettoomsättningen steg med 23,9 % till 1 938 (1 564) TSEK
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgår till 625 (-66) TSEK
  • Resultat efter skatt för perioden uppgår till 130 (-654) TSEK

Den ökade omsättningen kan hänföras till lättnader av de restriktioner som införts på grund av COVID-19-pandemin, med ökad aktivitet på TV/Broadcast-marknaden som följd. Försäljningen under perioden består av både nyförsäljning och försäljning till befintliga kunder. Som tidigare kommunicerats användes Bolagets produkter på samtliga arenor under fotbolls-EM och fler än tio NEWTON-system användes vid de Olympiska spelen i Tokyo. Dessa evenemang har medfört ett tillskott av eftermarknadsintäkter i form av bland annat uthyrning och underhåll.

”Vi kan konstatera lättnader i marknaden med en högre produktivitet och investeringsvilja bland våra kunder. Med ett positivt resultat och ökad omsättning för tredje kvartalet ser vi en bra grund för återhämtning och fortsatt tillväxt för bolaget.”, säger Henrik Lewander, VD för Newton Nordic.

Siffrorna är preliminära och den fullständiga delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer offentliggöras den 18 november 2021.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2021 kl. 11.58 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar