Newton Nordic AB kommunicerar utfallet av TO7

Report this content

Newton Nordic AB kommunicerar utfallet av TO7 och fattar beslut om att undersöka möjligheterna för ytterligare kapitalanskaffning för att finansiera en accelererad tillväxt Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) har tillförts 1 230 214,30 kr efter att 7 029 796 TO7 utnyttjats för att teckna 3 514 898 aktier. För varje aktie har betalats 0,35 kr.

Som en konsekvens kommer bolaget aktiekapital att öka med 632 681,64 kr och till fria överkursfonden föres 597 532,66 kr. För att finansiera en accelererad tillväxttakt i och med köpet av Influencer Panel har styrelsen beslutat att sondera möjligheterna att genomföra en riktad emission till liknande villkor för att täcka upp det emissionsutrymme på cirka 5,3 MSEK som inte tecknades med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 under mars månad.

Emissionserbjudandet kommer i första hand rikta sig till bolagets befintliga aktieägare som har förtur till teckning och i andra hand till utvalda investerare som under en längre tid visat intresse för bolaget och dess verksamhet. Befintliga aktieägare kommer under nästa vecka att erhålla mer information från bolaget samt en bifogad intresseanmälan som ska användas om man önskar delta i emissionen. Emissionslikviden, och en eventuell företrädesemission, ska användas för att stärka bolagets finansiella ställning samt möjliggöra för bolagets expansion och tillväxtresa under kommande år, säger Danjal Kanani VD i Newton Nordic AB.

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelsen

Newton Nordic AB

ir@newtonnordic.com

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Prenumerera