Newton Nordic inför korttidsarbete för samtliga anställda

Report this content

Newton Nordic inför korttidsarbete för samtliga anställda. Från och med 1 april kommer alla i bolaget arbeta 40% där staten står för den största kostnaden i enlighet med regeringens förslag.

 

 - "Vi ser nu en nedgång i branschen för live-tv och det råder stor osäkerhet bland våra kunder hur länge denna situation håller i sig. Vi genomför därför kraftfulla åtgärder med omedelbar verkan, men hoppas så snart som möjligt kunna växla upp igen", säger VD Henrik Lewander.

 

 

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl 13:30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

 

 

Om Newton Nordic

 

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar