Nexam Chemical erhåller ytterligare order om 3 MSEK från en av världens största rörtillverkare

Report this content

Ordern avser en polyetenblandning, med NEXAMITE® i låg dosering. Nexam Chemical har sedan tidigare levererat produkten med NEXAMITE® till aktuell kund. NEXAMITE®-inblandningen har visat sig ha en avgörande betydelse för kundens slutprodukter. Polyeten-blandningen produceras av en samarbetspartner till Nexam Chemical. Leverans beräknas ske i juni 2016.

”Det är glädjande med ytterligare order från befintlig kund. Det visar att vi har teknologin, produktkvaliteten och uppfyller de kriterier som krävs för att leverera till stora internationella bolag med högt ställda krav. Vår nya teknologi ligger till grund för den aktuella ordern, som vunnits i konkurrens med flera stora globala aktörers traditionella teknologier. Detta är den största order Nexam Chemical hittills erhållit och den indikerar tydligt att vi är på väg att etablera oss på en av den aktuella kundens konverteringsanläggningar. Vi ser fram emot att intensifiera vårt aktiva samarbete i syfte att erhålla ytterligare orders i närtid. Nu siktar vi på att steg för steg öka antalet konverteringsanläggningar och kunder som beställer kommersiella volymer inom fokusområdet rör”, säger Nexam Chemicals VD Anders Spetz.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Detta är den största order Nexam Chemical hittills erhållit och den indikerar tydligt att vi är på väg att etablera oss på en av den aktuella kundens konverteringsanläggningar.
Anders Spetz, VD