Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Report this content

Stabilitet i en övrigt turbulent värld

Första kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

 • Tillväxt med 3% i kvartalet, Performance Masterbatch +21% och Performance Chemical, -14%, jämfört med motsvarande kvartal 2021.
 • Erhöll utnämningen Nasdaq Green Equity Designation.
 • Investering om 20 miljoner påbörjad i ny produktionslinje i Lomma.
 • Erhållit kommersiell order till Japan för produktion av halvledare som bedöms uppgå till 2,5 mSEK under året.
 • Påbörjade bygget av ett nytt innovationscenter i Lomma.
 • Dane Momcilovic tillträde som business manager för affärsområdet PET-skum.

Finansiellt för första kvartalet 2022:

 • Nettoomsättningen under kvartalet ökade till 53 913 (52 506).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till 1 690 (2 090) kSEK.
 • Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 64 192 (63 601) kSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 5 404 (3 600) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,02 (0,00) SEK.

Lomma 21 april 2022

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Telekonferens:

Nexam Chemical presenterar delårsrapporten för kvartal 1 2022 den 21 april 2022 kl 11.00.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på https://financialhearings.com/event/43340

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5055 8366

UK:  +44 33 3300 9032

US: +164 6722 4903

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 08:00 CET.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar: