Nexam Chemical introducerar ny produkt: NEXIMID® HT-R

Nexam Chemical introducerar ett nytt harts som främst är tänkt att användas inom flyg- och rymdindustrin, men även inom industri- och transportsektorn. Det nya hartset, NEXIMID® HT-R, kan användas i volymproduktion av högtemperaturkompositer, genom Resin Transfer Moulding (RTM).

NEXIMID® HT-R är ett polyimidharts som baseras på Nexam Chemicals tvärbindare NEXIMID® 100 (PEPA) och den för Nexam Chemical unika NEXIMID® 400 (EBPA).

  • Temperaturprestanda, med en hög mjukningstemperatur på 360-400o C
  • Låg viskositet vid bearbetning, vilket medför överlägsna processegenskaper

Ovanstående unika kombination av fördelar gör det möjligt att tillverka högtemperaturkompositer genom RTM, vilket för användarna är fördelaktigt ur såväl tids- som kostnadsperspektiv.

Hartset tillverkas i Nexam Chemicals produktionsenhet i Skottland, UK, och kommer att marknadsföras och säljas globalt, men framförallt på den europeiska, nordamerikanska samt japanska marknaden.

NEXIMID® HT-R har utvärderats tillsammans med Swerea SICOMP (www.swerea.se/sicomp/) i det EU-finansierade Clean-Sky projektet Hictac. Swerea SICOMP är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer.

Dr. Patrik Fernberg från Swerea SICOMP, Piteå kommer att presentera resultat från sina tester på konferensen 16th European Conference on Composite Materials (ECCM16) i Sevilla, Spanien, den 26/6 2014. För mer information klicka här.

"Det är ett genombrott att komma ut på den globala marknaden med denna typ av högtemperaturharts. Att det produceras inom Europa kommer dessutom ge marknadsmässiga fördelar. Hartset har enligt vår mening förutsättning att bli ett standardmaterial lämpat för stora produktionsserier, inom bland annat civilflyg och industriella applikationer. Patentskydd är sökt för hartset”, säger Jan-Erik Rosenberg, Commercial & Market Development Director, Nexam Chemical.

Polyimidhartser används för ­de mest krävande och hög-prestanda kompositer som är tillgängliga idag. Den totala globala marknaden för polyimidhartser är ca 60 000 ton årligen och marknaden växer. Det finns många applikationsområden för polyimidbaserade kompositer, exempelvis inom flyg, rymd, industri, transport och elektronik (både till konsument och industriella applikationer).

För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Om Nexam Chemical:
Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com.

Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är ett genombrott att komma ut på den globala marknaden med denna typ av högtemperaturharts. Att det produceras inom Europa kommer dessutom ge marknadsmässiga fördelar. Hartset har enligt vår mening förutsättning att bli ett standardmaterial lämpat för stora produktionsserier, inom bland annat civilflyg och industriella applikationer. Patentskydd är sökt för hartset.
Jan-Erik Rosenberg, Commercial & Market Development Director, Nexam Chemical