Nexam Chemical lanserar NEXAMITE® PBO

– många tillämpningar och hög prestanda

Nexam Chemical introducerar ett nytt multifunktionellt additiv som kan användas som kedjeförlängare och tvärbindare. NEXAMITE®PBO fungerar också som en effektiv kompatibilisator och syra-elimineringsmedel vid tillverkning med nyproducerade polymerblandningar och konstruktionsplaster, samt vid återvinning av plastblandningar.

Användning av NEXAMITE®PBO ger flera mervärden, till exempel:  

  • Förbättrad hydrolytisk och termisk stabilitet
  • Tillåter användning av lågviskositets polymerer
  • Möjliggör uppgradering av använt och återvunnet material
  • Kan användas för att skapa kontrollerad förgrening och tvärbindningsgrad
  • Skapar förutsättningar för kompatibilisering av polymerblandningar

NEXAMITE®PBO förbättrar smältviskositet, hydrolytisk stabilitet och värmebeständighet, vilket är användbart inom en mängd olika industrier. De kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaperna, tillsammans med enkla formuleringslösningar för högre prestanda, gör det möjligt att använda NEXAMITE®PBO inom ett brett spektrum av plastmaterial och tillverknings­processer.

"Både slutkunder och materialutvecklare kommer att gynnas av prestandaförbättringarna som NEXAMITE®PBO erbjuder inom en rad olika användningsområden", säger Daniel Röme, Director Business Development & Innovation, på Nexam Chemical.

Prover och offert på NEXAMITE®PBO finns tillgängliga för beställning. 

Besök http://www.nexamchemical.com/pbo för mer information.

Notera: Detta pressmeddelande har översatts från engelska. Den engelska texten ska gälla för alla ändamål och gälla i det fall det föreligger någon diskrepans med den svenska versionen.


För mer information kontakta:

Dr. Daniel Röme
Director Business Development & Innovation
+46 (0)734 27 48 44
daniel.rome@nexamchemical.com, alt. 
info@nexamchemical.com

Alex Wang
Technical Marketing Coordinator
+46 (0) 768 68 8715 
alex.wang@nexamchemical.com 

Om Nexam Chemical
Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på
www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera

Citat

Både slutkunder och materialutvecklare kommer att gynnas av prestandaförbättringarna som NEXAMITE®PBO erbjuder inom en rad olika användningsområden
Daniel Röme, Director Business Development & Innovation, på Nexam Chemical