Nexam Chemical lanserar NEXIMID® MHT-R

– lättbearbetat polyimidharts för högtemperaturstillämpningar

Nexam Chemical lanserar NEXIMID® MHT-R, ett nytt lättbearbetat harts för användning vid högtemperaturstillämpningar, med ett Tg över 400 °C. Hartset är främst avsett för användning vid hartssprutpressning (Resin Transfer Molding, RTM) av högtemperaturskompositdelar för flyg- och rymdfartsindustrin. Andra områden, som maskintillverkningsindustrin och andra transportsektorer kommer också att kunna dra nytta av det här materialet, som kan ersätta metall i delar som utsätts för höga temperaturer.

”Vår nya produkt, NEXIMID® MHT-R, ger viktiga fördelar till både komposittillverkare och slutanvändare. Den möjliggör automatisering med högre nivåer av produktivitet och kvalitetskontroll i stället för dagens arbetskrävande process, något som leder till stora tids- och kostnadsbesparingar för tillverkare. Slutanvändarna kommer att dra nytta av en längre hållbarhet och lägre kostnader jämfört med de metallbaserade tillämpningar som används idag, bland annat tack vare den lägre vikten och att metallutmattning undviks”, säger Jan-Erik Rosenberg, Director of Commercial & Market Development på Nexam Chemical.

NEXIMID® MHT-R är ett polyimidharts som baseras på Nexam Chemicals tvärbindare NEXIMID® 100 (PEPA) och Nexam Chemicals unika NEXIMID® 400 (EBPA) tillsammans med andra högtemperaturbeständiga monomerer.
Hartset har en unik kombination av positiva egenskaper såsom:

  • En hög mjukningstemperatur (Tg): från 330 °C och upp till 420⁰C via efterhärdning. Detta är överlägset de flesta andra material och polyimider på marknaden.
  • Mycket låg smältviskositet vid processtemperaturer: Möjliggör överlägsna processegenskaper.

Den unika kombinationen av positiva egenskaper ovan gör det lämpligt för tillverkning av högtemperaturkompositer med RTM-teknik, vilket är gynnsamt både i ett tids- och kostnadsperspektiv för användarna.

Prover av NEXIMID® MHT-R-hartset finns tillgängliga idag. Gå till http://nexamchemical.com/Products/For-Polemider/NEXIMID-MHT-R/ för att få mer information.

Notera: Detta pressmeddelande har översatts från engelska. Den engelska texten ska gälla för alla ändamål och gälla i det fall det föreligger någon diskrepans med den svenska versionen.

För mer information, kontakta:

Jan-Erik Rosenberg
Director of Commercial & Market Development
+46(0)31231005
jan-erik.rosenberg@nexamchemical.com


Om Nexam Chemical
Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vår nya produkt, NEXIMID® MHT-R, ger viktiga fördelar till både komposittillverkare och slutanvändare. Den möjliggör automatisering med högre nivåer av produktivitet och kvalitetskontroll i stället för dagens arbetskrävande process, något som leder till stora tids- och kostnadsbesparingar för tillverkare. Slutanvändarna kommer att dra nytta av en längre hållbarhet och lägre kostnader jämfört med de metallbaserade tillämpningar som används idag, bland annat tack vare den lägre vikten och att metallutmattning undviks.
Jan-Erik Rosenberg, Director of Commercial & Market Development på Nexam Chemical