Nexam Chemical organiserar sig för fortsatt internationell expansion

Report this content

Nexam Chemical fortsätter sin globala tillväxt och anpassar såväl ledningsgrupp och organisation därefter. Nu presenterar bolaget en ny organisationsmodell och flera nya medlemmar i ledningsgruppen, allt för att spegla bolagets internationella närvaro.

Nexam Chemical växer både nationellt och internationellt. Med det försäljningsmässigt bästa halvåret någonsin bakom sig, behöver organisationstrukturen förändras för att understödja förändrade behov och fortsatt internationell expansion. Nexam Chemicals nya ledningsgrupp och organisationen därunder blir numera utformad efter funktion och behov för att underlätta tillväxten. Genom ökad tydlighet i ansvars- och rollfördelning förstärks den inre organisationen.

Den nya ledningsgruppen utökas med ett antal nyckelmedarbetare från viktiga område, såsom Marcus Nyberg, ny CFO och Lucas Petersson som är supply chain manager. Förstärkning kommer även från Adrian Pepper som är Group Regulatory och EHSQ Manager vid Nexam Chemicals anläggning i St Andrews samt Laszlo Megyeri som är VD i Ungern.

Sedan tidigare sitter Susanne Thygesson (asset management), Lars Öhrn (sales and marketing) samt Francesco Pisciotti (R&D) i Nexam Chemicals ledning utöver VD Johan Arvidsson.

Nexam Chemical behöver en organisation som avspeglar vårt fokus på global tillväxt. Vår bas har vi skånska Lomma, men vi har hela världen som arbetsfält, exempelvis med produktionslinjer i Ungern, Polen och i Skottland. Nu har ledningsgruppen fler internationella representanter än tidigare, vilket känns både glädjande och logiskt med tanke på den utveckling bolaget gör”, säger Johan Arvidsson, VD Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar