Nexam Chemical påbörjar processen för notering på NASDAQ OMX Small Cap.

Styrelsen i Nexam Chemical har beslutat att inleda processen att förbereda bolaget för byte av handelsplats för bolagets aktier från NASDAQ OMX First North till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap. 

Ett listbyte ses som ett naturligt steg inför en förväntad tillväxtfas. Primärt ser bolaget detta som ett sätt att ytterligare öka förtroendet från, och ett sätt att bättre matcha, stora globala kunder. Dessutom förväntas en notering öka intresset hos institutionella investerare, aktieanalytiker och partners, samt skapa förutsättningar för ökad likviditet i aktien.

”Väldigt mycket positivt har hänt i Nexam Chemical under de senaste åren och jag ser ljust på framtiden. Att byta lista till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap är ett naturligt steg att ta och blir ytterligare en kvalitetsstämpel för bolaget., säger Per Palmqvist Morin, VD.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562

Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82


Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Väldigt mycket positivt har hänt i Nexam Chemical under de senaste åren och jag ser ljust på framtiden. Att byta lista till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap är ett naturligt steg att ta och blir ytterligare en kvalitetsstämpel för bolaget.
Per Palmqvist Morin, VD