• news.cision.com/
  • Nexam Chemical/
  • Nexam Chemical tar största ordern från Japan hittills – Kontinuerliga leveranser till Japan ger ny tillväxt

Nexam Chemical tar största ordern från Japan hittills – Kontinuerliga leveranser till Japan ger ny tillväxt

Report this content

Nexam Chemical har sedan länge levererat material till en japansk kund inom högprestanda-polymerer för halvledare. Projektet har fram tills nu varit av utvecklingskaraktär. Detta ändras nu genom att Nexam Chemical precis har erhållit order på kommersiella nivåer för resterande delen av 2022. Ordervärdet för perioden är cirka 2,5 milj SEK. Bedömningen är att ordervärdet för 2023 är cirka 5-6 milj SEK och sannolikt ökande.

För mer information se följande länk;

Nyheter - Nexam Chemical

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar:

Prenumerera