Nexam Chemicals patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för aromatiska polyeterketoner beviljas i Europa.

Nexam Chemical har idag fått besked från det Europeiska Patentverket (EPO) att det kommer att bevilja bolagets europeiska patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för aromatiska polyeterketoner (PAEK).

Nexam Chemical har utvecklat flera specialtvärbindare till PAEK. Den största plasten inom gruppen PAEK är PEEK.

PAEK är en plast med utmärkta mekaniska egenskaper och kemikalieresistens, även vid mycket höga temperaturer. Genom Nexam Chemicals tvärbindningsteknologi kan processbarheten av plasten förbättras samtidigt som egenskaper som värmetålighet och kemikalieresistens ökar.

PAEK marknaden uppgår till ca 4 000 ton och växer årligen med 10-15%. De största applikationsområdena finns inom fordon/transport, el & elektronik, industriella maskiner, aerospace samt olja & gas.

”Det nu beviljade patentet ger oss ett framtida skydd för Nexam Chemicals teknologi och produkter inom detta område. Vi talar om en plastmarknad för mycket högpresterande plaster med högt pris. Nexam Chemical arbetar idag i projekt med flera ledande producenter av dessa plaster.”, säger Dane Momcilovic, FoU- direktör.

Nexam Chemical har för närvarande, utöver redan beviljade patent, 40 pågående patentansökningar inom totalt 12 patentfamiljer.

Mer information om hur Nexam Chemicals teknologi fungerar finns på http://www.nexamchemical.com/Technology/.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82


Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det nu beviljade patentet ger oss ett framtida skydd för Nexam Chemicals teknologi och produkter inom detta område. Vi talar om en plastmarknad för mycket högpresterande plaster med högt pris. Nexam Chemical arbetar idag i projekt med flera ledande producenter av dessa plaster.
Dane Momcilovic