Nexam St. Andrews tar in extern tillverkningsorder

Nexam St. Andrews har  åtagit sig en inledande extern tillverkningsorder, motsvarande drygt 900 000 kronor, för tillverkning av läkemedelssubstanser till ett globalt företag.

Produkterna som ska tillverkas är substanser för framställning av läkemedelsprodukter. Ordervärdet motsvarar drygt 900 000 kronor och leveranserna är planerade att ske under kommande månader. Produktionen kommer att ske parallellt med övrig verksamhet och kommer inte att påverka Nexams produktion av tvärbindare. Intentionen är att denna första order skall följas av ytterligare volymer.

”Tillverkningsenheten i Skottland skall primärt utnyttjas för uppskalning eller tillverkning av specialkvaliteter av Nexams unika tvärbindare. I syfte att utnyttja existerande produktionskapacitet samt ytterligare utveckla vår kunskap runt organiska synteser kommer dock anläggningen att erbjuda ett begränsat antal externa partners viss tillverkningskapacitet. Den order vi nu accepterat tror vi kan vara startpunkt för ett långsiktigt samarbete som gynnar såväl Nexam som vår externa partner”, säger Richard Tooby, VD för Nexam St. Andrews.

Nexam St. Andrews Ltd är Nexamgruppens uppskalningsfabrik, specialicerad på produktion av mindre till medelstora mängder av specialkemikalier. Verksamheten ägs till 100 % av Nexam Chemical AB. Nexam St. Andrews har idag 5 fast anställda samt 4 projektanställda.

Mer information om Nexam St. Andrews finns på
http://www.nexam.se/Contact/Nexam-St-Andrews/

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexam.se. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Tillverkningsenheten i Skottland skall primärt utnyttjas för uppskalning eller tillverkning av specialkvaliteter av Nexams unika tvärbindare. I syfte att utnyttja existerande produktionskapacitet samt ytterligare utveckla vår kunskap runt organiska synteser kommer dock anläggningen att erbjuda ett begränsat antal externa partners viss tillverkningskapacitet. Den order vi nu accepterat tror vi kan vara startpunkt för ett långsiktigt samarbete som gynnar såväl Nexam som vår externa partner
Richard Tooby, VD för Nexam St. Andrews