Penser Access: Nexam Chemical - Starkaste kvartalet hittills

Report this content

Nexam uppvisar sitt starkaste kvartal någonsin. Intäkterna uppgick till 41,7 mkr (31,8) och överskred våra estimat om 38 mkr. Stor drivare av tillväxten var Performance Chemical som växte med 138 % y-y. Lönsamheten förbättras och företaget uppvisar en stark bruttomarginal om 43 % (40 %), vilket bland annat förklaras av en annorlunda produktmix. Efter kvartalets utgång meddelades utfallet av emissionen vilken innebar att emissionens första del inbringade 45,6 mkr.
Bolaget ser i nuläget begränsade effekter av Covid-19 även om det givetvis råder stor osäkerhet för tillfället. Geografiskt har Nexam en bred exponering där endast knappt 20 % av försäljningen genereras i Sverige. Performance Chemical växte mer än våra estimat vilket sammantaget gör att vi höjer våra intäktsestimat. För 2020 höjer vi intäktsestimaten för med 3 mkr till intäkter om 197 mkr, för 2021 och 2022 höjer vi intäktsestimaten med 5 mkr för respektive år, och intäktsestimaten uppgår därmed till 227 respektive 268 mkr. Värderingen indikerar ett värde i spannet 7,00 – 7,50 kr per aktie (mot tidigare 6,85 – 7,25 kr).

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/nexam_20200513.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera