Penser Access: Nexam Chemical - Tillväxt men under estimat

Nexams försäljning för det andra kvartalet uppgick till 36,4 mkr (35,2 mkr), vilket var under våra estimat. Under perioden tappade Masterbatchsegmentet 11 % samtidigt som Performance Chemical växte 34 %. Försäljningen i Performance för Q2 var lägre än våra estimat. Masterbatch-försäljningen kom i stort in i linje med våra estimat, men vi ser en att intäkterna under kommande kvartal kan bli något lägre än våra estimat. Totalt sänker vi våra estimat för Q3'20 och Q4'20. För 2020 bedömer vi att intäkterna uppgår till 173 mkr (tidigare 197 mkr). TIllväxten 2021e-2022e är oförändrad. Vår försäljningsbaserade värderingsansats visar uppsida från dagens kurs. Nexam handlas till EV/sales 2,5x för 2021e. Justerat för utspädningseffekterna och värderat mot mogna kemibolag och tillväxtbolag inom kemi ser vi ett motiverat värde om 6,8-7,3 kr per aktie (7-7,5 kr).

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/nexam_20200720.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera