Penser Access: Nexam Chemical Holding - På marknad med strukturell medvind

Report this content

Vi inleder bevakning på Nexam Chemical Holding, ett nischat specialkemibolag som utvecklar och tillverkar patenterade additiv som förbättrar och effektiviserar polymera material, för en mer hållbar samhälls- och klimatutveckling. Marknaden drivs av en ökad efterfrågan på lättare, starkare och billigare material inom framförallt vindkraftsindustrin, där Nexams additiv för PET-skum utgör en central roll för världsledande vindkraftsaktörer.  Vi prognostiserar 132 mkr i nettoomsättning innevarande år, respektive 159 mkr 2021 och 186 mkr 2022. Med konservativa antaganden indikerar våra prognoser ett motiverat pris per aktie i intervallet 8,4-8,9 kr, vilket gör att vi ser begränsad uppsida i närtid och därmed medel potential och hög risk.

Brödtext:

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/nexam_20191023.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera